วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

        เป็นตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนเกาะมีสน 4 ต้น
        1. เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษา 
        2. เกาะ เกาะกลางบึงพลาญชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
        3. สน 4 ต้น การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน   
                - พุทธศึกษา   
                - จริยศึกษา   
                - พลศึกษา   
                - หัตถศึกษา


อักษรย่อของโรงเรียน 

พ.พ.ค.

สีประจำโรงเรียน

น้ำตาล เหลือง
          
มาร์ชประจำโรงเรียน


ที่อยู่: ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1.
โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น

ที่อยู่ที่ติดต่อได้:โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น ร้อยเอ็ด
16 หมู่ 21 บ้านป่าม่วง
ตำบล เหนือเมือง
อำเภอ เมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
45000
ประเทศไทยตราโรงเรียน

             

              ใช้หลักสูตรนานาชาติระดับประถมศึกษาของประเทศอังกฤษ คือ  the British based international Primary Curriculum (IPC)

               จึงประกันได้ว่านักเรียนทุกคนที่ผ่านการเรียนด้วยหลักสูตรนี้ ต้องมีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ละเป็นการเตรียมนักเรียนที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย


โรงเรียนขัติยะวงษา

                              

 

แนะนำโรงเรียนขัติยะวงษา
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน:ดอกอินทนิล
ตราประจำโรงเรียน 


ที่อยู่:หมู่ 17
ตำบล : เหนือเมือง
อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45000

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

               

ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกชงโค

  • คำขวัญของโรงเรียน: เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม
  • อุดมการณ์ของโรงเรียน: เรียนดี สามัคคี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย                                                    
  • ที่ตั้งโรงเรียน:50/11 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ติดอับดับ 1ใน100 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย